Josef Nyklíček, web portret

Výtvarná tvorba

Malířství a hudba jsou mými velkými celoživotními koníčky.

První obrazy jsem namaloval technikou olejomalby v 15 letech. Toulky krajinou ovlivnily charakter mojí malby. Ve zdokonalování jsem pokračoval dále jen s přestávkami vzhledem k mému pracovnímu vytížení v oboru elektrotechniky.

V roce 1964 jsem se seznámil s Eduardem Landou a vzniklo velké tvůrčí přátelství při společných malováních v plenéru i interiéru.

Vzorem pro mojí tvorbu byl ale především Adolf Kašpar, zejména jeho ilustrace knih Aloise Jiráska.

Podmanivá krajina Orlických hor a Vysočiny se staly místem, které stále přitahuje moji tvůrčí pozornost. Pro ztvárnění používám kresbu tužkou, přírodním uhlem a suchým pastelem. Z mokrých technik se věnuji akvarelu a oleji.

Moje obrazy jsem vystavoval od roku 1999 v Žamberku a okolí.

Při malování krajiny vnímám vytvářené prostředí a vědomě se prostorem malby procházím. Malba květin, přináší nádherné kompozice a valéry barev, světla a stíny, které jsou velmi působivé.

Chvíle malování jsou pro mě především radostí.

Moje tvorba