Jana Štefková

stefkova_portret_bar

Keramika

Keramice se věnuji přes dvacet let a prolíná se v ní moje práce s největším koníčkem. Keramický obor jsem studovala už na střední škole a poté následovalo studium restaurátorství keramiky na vyšší odborné škole, kde jsem získala vazbu na asijskou keramiku pálenou v peci na dřevo. Dále jsem vystudovala obor výtvarná výchova na PedF Univerzity Karlovy a užitý design na UMPRUM v Ateliéru keramiky a porcelánu.

Během studií jsem absolvovala zahraniční stáže v Laponsku a Jižní Koreji. A myslím, že o mé zálibě v cestování vypovídá i má tvorba. Ráda propojuji kontinenty a historické roviny, hledám nové materiály a experimentuji s nimi. Při práci s čistým porcelánem hledám možnosti nevšedního uchopení a narušení jeho vnímání jako konvenčního průmyslového zboží.

Moje tvorba